Утврђивање права на финансирање научноистраживачких радова-магистарски рад/докторска теза

Б5_25

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Александар Стефановић
Тел: 055/233-168
E-mail: aleksandar.stefanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка На објављени конкурс за финансирање научноистраживачког рада пријављују се кандидати који бране магистарски рад/докторску тезу са осталом траженом документацијом, начелник општине врши одабир радова и склапа уговор о додјели средстава. На овај начин општина подстиче бављење науком и истраживањима.
Правни основ административног поступка Одлука о стипендирању и награђивању ученика ("службени гласник општине Бијељина", број 14/06); Правилник о критеријумима и поступку за стипендирање студената, ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника ("Службени гласник општине Бијељина" број 21/06, 27/07 и 22/09)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
ЈМБ
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Назив-тема магистарског рада/докторске тезе
Стечене дипломе-звања током образовања
Подаци o запослењу и радном искуству
Биографски подаци о породичном и социјалном статусу
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Попуњен упитник за финансирање магистарског рада/докторске тезе Административна служба општине Бијељина Оригинал  
Увјерење о просјеку оцјена на основном и последипломском студију Установа гдје је кандидат окончао студије Оверена копија  
Диплома о окончаној одбрани магистарског рада или његовог еквивалента (само за докторску тезу) Универзитет или факулте Оверена копија  
Потврда о наслову и одобрењу одбране магистарског рада/докторске тезе Универзитет или факулте Оверена копија  
Препорука руководиоца установе (факултета или института) са мишљењем о специјалним потребама за одређеним профилом стручњака(докторска теза) Руководилац надлежне установе Оверена копија  
Мишљење ментора о употребљивости и корисности теме за унапређење научне и стручне области и могућој примјени у пракси (магистарски рад) Ментор Оверена копија  
Стручна биографија кандидата са подацима о његовом научно-стручном развоју, објављеним радовима и слично (докторска теза) Кандидат Оригинал  
Писани доказ о изради тезе у оквиру међународне научне и техничке сарадње, уколико се ради на такав начин Надлежна установа за ову врсту сарадње Оверена копија  
Извод из матичне књиге рођених Матична служба општине Оверена копија  
Изјава да кандидат није корисник стипендије или финансијске помоћи другог органа или установе Овјера у надлежном општинском органу Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (172.50 KB)