Утврђивање права на средства за материјалне трошкове средњих школа

Б5_14
 
Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Александар Стефановић,
Тел: 055/233-168
E-mail:
Сврха административног поступка Омогућавање несметаног процеса наставе кроз обезбјеђивање материјалних трошкова за функционисање средњих школа.
Правни основ административног поступка Закон о средњем образовању и васпитању, Правилник о финансирању средњих школа чији је оснивач Влада Републике Српске, Правилник о критеријима и начину обрачуна средстава за материјалне трошкове средњим школама
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив школе
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Грађевинска површина школе
Број одјељења и ученика
Број запослених
Број радника који путују на релацији већој од 4 км од сједишта школе
Организација практичне наставе и одржавање кабинета информатике
Бруто плате запослених
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева