Субвенција родитељима/старатељима за новорођено дијете

Б5_29

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Угреновић
Тел: 055/233-168
E-mail: slavica.ugrenovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање права на субвенцију  по основу рођења дијетета.
Правни основ административног поступка Одлука о додјели субвенције родитељима/старатељима за новорођено дијете, ("Службени гласник Града Бијељина", бр.19/21)
Такса / накнада коју је потребно уплатити  
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
ЈМБ
Адреса становања 
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из МКР за дијете ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал или овјерена копија  
Потврде о пребивалишту родитеља/старатеља или увјерење о кретању на захтјев ресорног Одјељења,  Полицијска управа -ЦИПС Оригинал или овјерена копија  
Рјешење о старатељству над новорођеним дјететом Центар за социјални рад Оригинал или овјерена копија  
Фотокопија текућег рачуна подносиоца захтјева Банка Фотокопија текућег рачуна  
Изјава подносиоца захтјева да родитељи/старатељи заједно не остварују право на друге једократне приходе за новорођено дијете чији збир премашује износ просјечне плате у Републици Српској за претходну годину, као и да родитељи/старатељи заједно не остварују право на друге једнократне  приходе за новорођено дијете у Републици Србији. Слободна форма Својеручно потписана и овјерена изјава  
Друге доказе по потреби      
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева
 Документи


  Преузимање захтјева (140.52 KB)