Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица

Листа административних поступака


Утврђивање права на здравствену заштиту
Утврђивање права на трошкове сахране
Утврђивање права на једнократну новчану помоћ
Увјерење о кориштењу донација
Увјерење о стању стамбених објекат
Утврђивање права на додјелу донација