Утврђивање права на финансирање предшколског васпитања и образовања

Б5_13

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика; Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Гордана Антић,
Тел: 055/233-168
E-mail:
Сврха административног поступка Унапређење рада и побољшање услова боравка дјеце у предшколским установама.
Правни основ административног поступка Закон о предшколском васпитању и образовању, Правилник о условима за почетак рада вртића, Правилник о критеријумима и поступку расподјеле средстава из буџета општине Бијељина намјењених за субвенционисањепројеката предшколског васпитања и образовања
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив установе
Адреса
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија ЈИБ-а Пореска управа Бијељина Оригинал  
Копија рјешења о упису у судски регистар Надлежни суд Оверена копија  
Програм рада и финансијски извјештај Организација (подносилац захтјева) Оригинал  
Копија статута Организација (подносилац захтјева) Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева