Пријава на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељина

Б5_27

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Невладин сектор
Контакт подаци надлежног службеника
Љубица Млађеновић
Тел: 055/233-154
E-mail: ljubica.mladjenovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање удружењима грађана учешће на конкурсу и стицањ статуса удружења од опшег интереса за Град Бијељина
Правни основ административног поступка Одлука о критеријумима и поступку за додјелу и пресанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ 22/14.)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
---
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив удружења
Особа за контакте
Сједиште и адреса удружења
Контакт телефон
Потпис подносиоца
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о упису у судски регистар Основни суд Бијељина Овјерена копија  
Статут удружења   Копија  
Идентификациони број -ЈИБ Пореска управа Овјерена копија  
Доказ о броју регистрованих и активних чланова удружења   Оригинал  
Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање статусних циљева   Оригинал  
Вишегодишњи програм рада или програм рада за текућу годину   Оригинал    
Извјештај о раду за претходну годину и финансијски извјештај усвојен од надлеж. органа   Оригинал    
Списак реализованих пројеката или активности у области у којој конкуришу   Оригинал    
Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности ЦЈБ Бијељина Оригинал    
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно 
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (69.45 KB)