Брисање заједнице етажних власника зграде из регистра (гашење заједнице)

Б3_38

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Радиша Петровић,
Тел: 055/233-183
E-mail: radisa.petrovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Евиденција угашених заједница на подручју општине Бијељина.
Правни основ административног поступка Закон о одржавању стамбених зграда, Закон о општем управном поступку, Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив заједнице етажних власника
Сједиште заједнице етажних власника
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Одлука о престанку рада (гашењу заједнице) Заједница етажних власника Оригинал  
Записник са сједнице скупштине заједнице на којој је донијета одлука о престанку рада заједнице Заједница етажних власника Оригинал  
Одлука о разрјешењу заступника заједнице Заједница етажних власника Оригинал  
Доказ о уплати општинске накнаде ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева