Закуп земљишта за постављање гараже или закуп гараже и земљишта

Б3_45

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Дејана Стајић
Тел: 055/233-183
E-mail: dejana.stajic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање планског коришћења градског грађевинског земљишта ради изградње привремених објеката
Правни основ административног поступка Закон о грађевинском земљишту РС, Закон о општем управном поступку, Одлука о коришћењу јавних површина за постављање монтажних објеката-киоска и покретних тезги
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 5    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме закупца
ЈМБ закупца
Адреса становања
Контакт телефон
Број катастарске парцеле коју узима у закуп
Катастарска општина
Површина земљишта
Вријеме на које тражи закуп
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија претходног уговора о закупу, ако га је имао са АД "Град" Бијељина АД Град Бијељина Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (160.00 KB)