Увјерење да на подручју општине Бијељина странка није била носилац станарског права ни откупила стан

Б3_42

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Дејана Стајић
Тел: 055/233-183
E-mail: dejana.stajic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Издавање увјерења на основу којег странка може остварити друга права
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 / / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име оца
ЈМБГ
Адреса становања
Разлог због ког се тражи издавање увјерења
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ЦИПС Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (164.50 KB)