Статусне промјене (спајање, раздвајање) ЗЕВ

Б3_37

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Радиша Петровић,
Тел: 055/233-183
E-mail: radisa.petrovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Статусна промјена заједнице у сврху заштите заједничких права и интереса етажних власника
Правни основ административног поступка Закон о одржавању стамбених зграда,Закон о општем управном поступку, /,Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, /, /,Одлука о кућном реду у стамбеним зградама, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 25 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив заједнице етажних власника
Сједиште заједнице етажних власника
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница етажних власника Оригинал  
Овјерен потписи лица овлаштених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал  
Оснивачки акт Заједница етажних власника Оригинал  
Списак чланова оснивача Заједница етажних власника Оригинал  
Доказ о уплати општинске таксе Пошта, банка Оригинал  
Попуњен образац регистарског листа Прописан образац Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева