Регистрација заједнице етажних власника зграде

Б3_35

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Дејана Стајић
Тел: 055/233-183
E-mail: dejana.stajic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Оснивање заједнице етажних власника ради остваривања заједничких права и интереса у вези са одржавањем зграде.
Правни основ административног поступка Закон о одржавању стамбених зграда,Закон о општем управном поступку, /,Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1

1. 70 КМ ( за регистрацију),

2. 25 КМ ( за статусну промјену),

3. 20 КМ ( за промјену лица за заступање),

4. 16 КМ ( за објаву огласа)

551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив заједнице етажних власника
Сједиште заједнице етажних власника
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Оснивачки акт заједнице Заједница етажних власника Оригинал  
Овјерен списак чланова заједнице (етажних власника) са потписима Заједница етажних власника Оригинал  
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница етажних власника Оригинал  
Овјерен потписи лица овлаштених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал  
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал  
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Заједница етажних власника Оригинал  
Комплет образаца Прописан образац Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (169.00 KB)