Oбликовање грађевинске честице

Б3_47

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драган Вујић
Тел: 055/233-422
E-mail: iso@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Обликовање грађевинске парцеле за потребе изградње објеката по регулационом плану. По захтјеву инвеститора након добијене урбанистичке сагласности врши се цијепање катастарске парцеле по рег. плану и издваја се дио који улази у грађевинску парцелу, процјењује се вриједност некретнине и СО доноси Одлуку о њеној продаји, након чега се закључује уговор о купопродаји.
Правни основ административног поступка Закон о стварним правима,Закон о грађевинском земљишту РС
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
ЈМБГ
ЈИБ
Ознака катастарске парцеле
Катастарска општина
Површина која улази у грађевинску парцелу
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија доказа о кориснику властите парцеле и доказа за парцелу чији дио се купује Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Копија  
Копија доказа о својини парцеле подносиоца захтјева и парцеле која се купује ЗК канцеларија Основног суда у Бијељини Копија  
Копије катастарског плана за обје парцеле Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Копија  
Копија рјешења о урбанистичкој сагласности за изградњу објекта Одјељење за просторно уређење Копија  
Копија извода из Регулационог плана са Планом парцелације за парцеле које су предмет обликовања грађевинске парцеле Одјељење за просторно уређење Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (166.00 KB)