Закључивање уговора о закупу стана који је власништво Града Бијељина

Б3_56

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Радиша Петровић,
Тел: 055/233-183
E-mail: radisa.petrovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка На основу рјешења о додјели коришћења станова провоси се поступак ревизије коришћења станова и доноси се одлука о признавању права трајног коришћења стана, те на основу ове одлуке закључује се уговор о закупу стана.
Правни основ административног поступка Закон о приватизацији државних станова ("Службени гласник Републике Српске" број 118/11, 67/13), Одлука о рјешавању стамбених питања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбеног - отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Града Бијељина", број 8/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
       
Потребне информације при предавању захтјева
------
------
------
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лист непокретности Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал  
Рјешење о додјели стана на кориштење Одјељење за борачко ивалидску заштиту Оригинал  
Одлука о ревизији рјешења Одјељење за борачко ивалидску заштиту Оригинал  
Увјерење о површини стана, броју к.ч. и к.о. на којој се стан налази Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал  
Увјерење у којој се стамбеној зони налази стан АД Град Бијељина Оригинал  
Рјешење о категоризацији борца Одјељење за бор. Инв. заштиту или надлежан орган Оригинал  
Кућна листа - Изјава о члановима домаћинства Подносилац захтјева Оригинал  
Овјерена копија личне карте ЦИПС Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 25
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
   Документи


  Преузми образац захтјева (80.47 KB)