Куповина грађевинског и пољопривредног земљишта

Б3_44

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
 
Тел: 055/233-178
E-mail:
Сврха административног поступка Куповина непокретности ради провођења регулационих планова
Правни основ административног поступка Закон о стварним правима,Закон о локалној самоуправи, Статут општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 40 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
Адреса сједишта фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Адреса становања
Контакт телефон
Површина и врста некретнине која се продаје
Продајна цијена
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Посједовни лист или Лист непокретности Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал  
Земљишно књижни извадак ЗК канцеларија Основног суда у Бијељини Оригинал  
Копија катастарског плана- скица непокретности Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)  
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева