Продаја грађевинског и пољопривредног земљишта путем лицитације

Б3_43

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Имовинско-правни послови
Контакт подаци надлежног службеника
Младенка Спремо,
Тел: 055/233-183
E-mail:
Сврха административног поступка Обезбјеђење средстава за провођење планских аката општине.
Правни основ административног поступка Закон о стварним правима,Закон о грађевинском земљишту РС, Правилник о поступку продаје непосреднокм погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини, Правилник о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној својини
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Подаци о некретнини која је предмет продаје
Број катастарске парцеле
Катастарска општина
Култура земљишта
Површина
Почетна лицитациона цијена
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија посједовног листа или листа непокретности Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Копија  
Копија земљишно - књижног изватка ЗК канцеларија Основног суда у Бијељини Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)  
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева