Контрола израчунавања откупне цијене стана у складу са Законом.

Б3_41

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Радиша Петровић,
Тел: 055/233-183
E-mail: radisa.petrovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Евиденција лица и станова који су откупљени на подручју општине Бијељина
Правни основ административног поступка Закон о приватизацији државних станова - Пречишћени текст, Упутство о утврђивању откупне цијене стана и образаца за примјену закона
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив и сједиште фирме која даје стан у откуп
ЈИБ
Подаци о стану - мјесто и улица
Број стана
Површина стана
Подаци о кориснику стана са којим се закључује уговор
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена кућна листа ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Уговор о кориштењу стана - рјешење Власник стана који даје стан у откуп, СИЗ Оригинал  
Потврда да се не води парнични поступак Основни суд Оригинал  
Увјерење о положајној погодности и старости зграде ОЈДП "Град" Оригинал  
Увјерење о етажирању стана Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Оригинал  
Изводи из матичне књиге рођених и вјенчаних ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Правоснажно рјешење ОМИ - а о враћању станарског права ОМИ (Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица) Оригинал  
Записник ОМИ-а о поновном увођењу у посјед ОМИ (Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица) Оригинал  
Потврда о некориштењу туђе имовине ОМИ (Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица) Оригинал  
Комплет образаца за откуп стана Прописан образац Оригинал  
Документа која служе за коефицијент личних попуста   Оригинал  
Овјерене фотокопије ЛК, чланова домаћинства ЦИПС Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева