Исељење из стана државне својине гдје није извршена приватизација

Б3_48

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за имовинско-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драган Вујић, Шеф Одсјека за имовинско-правне послове
Тел: 055/233-422
E-mail: iso@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Стављање на располагање стана власнику. Провођење поступка и доношење рјешења о исељењу из стана, након чијег извршења се стан предаје власнику.
Правни основ административног поступка Закон о стамбеним односима,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Сједиште предузећа
Адреса становања
Контакт телефон
Име и презиме и име једног родитеља лица чије се исељење тражи
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Копија посједовног листа или листа непокретности Републичка управа за имовинско-геодетске и правне послове РС Копија  
Копија земљишно - књижног изватка ЗК канцеларија Основног суда у Бијељини Копија  
Копија доказа о власништву другог стана и друга документација која је основ за исељење Разне институције Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (164.00 KB)