Једнократна новчана помоћ породицама погинулих бораца, војним инвалидима и демобилисаним борцима

Б7_8

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Рада Дринић,
Тел: 055/233-451
E-mail: rada.drinic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Новчана помоћ и заштита одређених категорија борачке популације и породицама погинулих бораца.
Правни основ административног поступка Закон о републичкој управи, Правилник о ближим условима и поступку за додјелу новчане помоћи породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Одлука о новчаној помоћи породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о новчаној помоћи породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Да ли је раније додјељивана једнократна помоћ
У коју је сврху потребна једнократна помоћ
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Копија рјешења о утврђеном статусу ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Увјерење да се не налази на евиденцији за запошљавање Завод за запошљавање Оригинал  
Овјерена кућна листа ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Копија задњег чека од пензије Фонд ПИО Оригинал  
Копија доказа о стамбеном статусу (грађевинска дозвола и сл.) ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија доказа о стању имовине из мјеста становања прије рата (не старије од 6 мјесеци) ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија текућег рачуна Банка Копија  
Плаћени рачуни медицинских услуга ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Оригинал  
Копија доказа о виду осигурања ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Копија  
Копија упутнице у болницу Дом здравља Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева