Утврђивање права на накнаду породицама погинулих одликованих бораца

Б7_5

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Јока Чутурило,
Тел: 055/233-152
E-mail: joka.cuturilo@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита борачко-инвалидске категорије и остваривање права на новчану накнаду по основу одликованог погинулог борца.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о сродству са погинулим борцем
Подаци о корисницима инвалиднине по погинулом борцу
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Исправа о одликовању (копија или оригинал на увид) Кабинет предсједника Републике Оригинал на увид и копија  
Копија рјешења о утврђеном праву на породичну инвалиднин ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева