Утврђивање статуса мирнодопског војног инвалида

Б7_13

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Зорица Беновић
Тел: 055/233 - 152
E-mail: zorica.benovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита мирнодопских војних инвалида, утврђивање висине новчане накнаде по основу оштећења организма задобијеног вршењем војне дужности и остваривање других права на основу овог статуса.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку, Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета,Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета,Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ и Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Копија медицинске документације Медицинске установе Копија  
Овјерена копија увјерења о оклоностима рањавања Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оверена копија  
Уверење о служењу војног рока ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Уверење о учешћу у ВРС ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Овјерена копија налаза, оцјене и мишљења надлежних војно-љекарских комисија, уколико је лице проглашено привремено или трајно неспособним за вршење војне службе Љекарске комисије Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева