Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и РВИ од прве до четврте категорије / накнадно увршћивање на ранг листу

Б7_9

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Наташа Мастило,
Тел: 055/233-150
E-mail: natasa.mastilo@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита борачко-инвалидске категорије и чланова породице погинулог борца.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку, Правилник о накнади трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о погинулом и мјесту сахране
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија рјешења о праву на породичну инвалиднину на које је урађена ревизија ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Рачун и предрачун у вези са трошковима изградње надгробног споменика Предузеће - Каменорезачка радња Оригинал  
Овјерена писмена изјава да ли су добијена средства за споменик од општине, предузећа, установе и војне јединице Подносилац захтјева за накнаду трошкова Оригинал оверена копија  
Овјерена копија извода из МКУ ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Ако се ради о несталом лицу, потребна је и овјерена копија рјешења суда да је проглашен мртвим Суд Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева