Накнада трошкова изградње надгробног споменика погинулом, умрлом и несталом борцу

Б7_10

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Наташа Мастило,
Тел: 055/233-150
E-mail: natasa.mastilo@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита борачко-инвалидске категорије и чланова породице погинулог борца.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку, Правилник о накнади трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о погинулом и мјесту сахране
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија извода из МКУ ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Овјерена копија рјешења о праву на породичну инвалиднину на које је урађена ревизија ГУ БИЈЕЉИНА Оверена копија  
Рачун и предрачун у вези са трошковима изградње надгробног споменика ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Овјерена писмена изјава да ли су добијена средства за споменик од општине, предузећа, установе и војне јединице Подносилац захтјева за накнаду трошкова Оригинал оверена копија  
Ако се ради о несталом лицу, потребна је и овјерена копија рјешења суда да је проглашен мртвим Суд Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева