Утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију/после смрти борца

Б7_1

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Јока Чутурило,
Тел: 055/233-152
E-mail: joka.cuturilo@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита борачко-инвалидске категорије и омогућавање остварења других законом предвиђених права која проистичу из наведеног статуса.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта на увид ИДДЕЕА На увид  
Увјерење из војне евиденције о учешћу у ОС ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Уколико је потребно, и копија медицинске документације тј. налаза и мишљења љекарских комисија из времена учешћа у оружаним снагама ВРС Тадашње надлежне војнољекарске комисије Копија  
Уколико захтјев подноси неко од ужих чланова породице после смрти борца, потребна је копија личне карте за подносиоца захтјева ИДДЕЕА Копија  
Копија извода из МКУ ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Ако захтјев подноси супруга, потребна је копија вјенчаног листа који није старији од 6 мјесеци ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Изјава странке о ангажовању у ВРС Подносилац захтјева за утврђивање статуса Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева