Утврђивање статуса члана породице војног инвалида и признавања права на породичну инвалиднину по основу умрлог војног инвалида

Б7_18

 

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Зорица Беновић
Тел: 055/233 - 152
E-mail: zorica.benovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита борачко-инвалидске категорије и чланова породице војног инвалида од I до VI категорије и признавање права на породичну инвалиднину
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку, Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета,Одлука о утврђивању основице и којефицијента висине исплате мјесечних примања
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Копија извода из МКУ ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија извода из МКВ за супругу ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија извода из МКР за дјецу ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија рјешења о утврђивању статуса војног инвалида ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Увјерење о редовном школовању за дјецу Школска установа Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева