Утврђивање статуса члана породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину, увећану породичну инвалиднину, посебно мјесечно примање

Б7_16

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Зорица Беновић
Тел: 055/233 - 152
E-mail: zorica.benovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Утврђивање статуса на основу којег се остварују права утврђена законом.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку, Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета,Одлука о утврђивању основице и којефицијента висине исплате мјесечних примања,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Увјерење из војне евиденције о учешћу у ОС ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Увјерење о редовном школовању за дјецу старију од 18 година Школска установа Оригинал  
Копија извода из МКУ ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Овјерена копија увјерења о погибији Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оверена копија  
Копија извода из МКВ за супругу ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Копија извода из МКР за дјецу ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева