Понављање поступка по основу нових доказа и чињеница о учешћу у рату

Б7_2

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Јока Чутурило,
Тел: 055/233-152
E-mail: joka.cuturilo@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Заштита борачко-инвалидске категорије и омогућавање остварења других законом предвиђених права која проистичу из наведеног статуса.
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта на увид ИДДЕЕА На увид  
Уколико је потребно, и копија медицинске документације тј. налаза и мишљења љекарских комисија из времена учешћа у оружаним снагама ВРС Тадашње надлежне војнољекарске комисије Копија  
Изјава странке о ангажовању у ВРС Подносилац захтјева за утврђивање статуса Оригинал  
Увјерење из војне евиденције о учешћу у ОС ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева