Пресељење списа предмета због промјене пребивалишта

Б7_27

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Зорица Беновић
Тел: 055//233-152
E-mail: zorica.benovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање наставка остваривања права у општини новог пребивалишта
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Инструкција министарства рада и борачко инвалидске заштите Бања Лука о начину поступања у случају промјене мјесне надлежности
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева