Утврђивање права на борачки додатак

Б7_3

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Зорица Беновић,
Тел: 055//233-152
E-mail: zorica.benovic@gradbijlejina.org
Сврха административног поступка Заштита борачке категорије становништва, остваривање права на борачки додатак/новчану накнаду по основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава
Правни основ административног поступка Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Закон о општем управном поступку, /,Уредба о борачком додатку и Уредба о измјени Уредбе о борачком додатку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Податак да ли је лице у радном односу - пензионисано- на евиденцији Бироа
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Копија правоснажног рјешења о утврђеном статусу борца ГУ БИЈЕЉИНА Копија  
Уколико је лице остварило право на пензију потребна је и копија рјешења о утврђеној пензији Фонд ПИО Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева