Одсјек за управно - правне послове и заштиту корисника

Листа административних поступака


Утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију/после смрти борца
Понављање поступка по основу нових доказа и чињеница о учешћу у рату
Утврђивање права на борачки додатак
Утврђивање права на накнаду одликованим борцима
Утврђивање права на накнаду породицама погинулих одликованих бораца
Признавање права на здравствену заштиту
Утврђивање права на бањско-климатско лијечење
Једнократна новчана помоћ породицама погинулих бораца, војним инвалидима и демобилисаним борцима
Накнада трошкова изградње надгробног споменика погинулом, умрлом и несталом борцу
Утврђивање статуса ратног војног инвалида и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ
Поновна оцјена инвалидитета по основу погоршања здравственог стања
Утврђивање статуса мирнодопског војног инвалида
Утврђивање статуса цивилне жртве рата/члана породице цивилне жртве рата и права на личну/породичну цивилну инвалиднину
Утврђивање права на породичну цивилну инвалиднину после смрти корисника цивилне личне инвалиднине
Утврђивање статуса члана породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину, увећану породичну инвалиднину, посебно мјесечно примање
Утврђивање статуса члана породице војног инвалида и признавања права на породичну инвалиднину по основу умрлог војног инвалида
Увјерење признатом статусу или о висини новчаног примања
Пресељење списа предмета због промјене пребивалишта
Стамбено збрињавање породица погинулих бораца и РВИ од прве до четврте категорије / накнадно увршћивање на ранг листу