Излазак на терен ради овјере

Б8_31

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Душица Јовичић
Тел: 055/233-455
E-mail: /
Сврха административног поступка Доказ истинитости потписа и рукописа, чиме се омогућује остваривање других права, поједностављење поступка за странку.
Правни основ административног поступка Закон о овјери потписа, преписа и рукописа  (Сл.гл.РС, бр.106/09) и Одлука о посебним услугама и накнадама у Одјељењу за општу управу (Сл.гл.ГрадаБијељина, бр.3/06, 29/08,16/09 и3/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име / Назив фирме
Презиме / Одговорно лице
ЈМБГ / ЈИБ
Адреса становања / сједиште фирме
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта или пасош на увид ИДДЕЕА На увид  
Документ на коме се врши овјера потписа   Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (167.50 KB)