Излазак на терен ради овјере

Б8_31

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Душица Јовичић,
Тел: 055/233-455
E-mail:
Сврха административног поступка Доказ истинитости потписа и рукописа, чиме се омогућује остваривање других права, поједностављење поступка за странку.
Правни основ административног поступка Закон о овјери потписа, преписа и рукописа, /, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта или пасош на увид ИДДЕЕА На увид  
Документ на коме се врши овјера потписа   Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева