Потврда о животу

Б8_23

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Јовичић
Тел: 055/233-456
E-mail: /
Сврха административног поступка Остваривање права грађана, корисника пензија у Федерацији БиХ и иностранству
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Брачно стање
Документ за идентификацију на увид
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Идентификациони документ ИДДЕЕА На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева