Овјера потписа и рукописа

Б8_29

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Славица Јовичић
Тел: 055/233-456
E-mail: /
Сврха административног поступка Доказ истинитости потписа и рукописа, чиме се омогућује остваривање других права.
Правни основ административног поступка Закон о овјери потписа, преписа и рукописа
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта или пасош на увид ИДДЕЕА На увид  
Документ на коме се врши овјера потписа   На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева