Слободан приступ информацијама

Б14_1

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања; Информисање, протокол и људски ресурси
Контакт подаци надлежног службеника
/
Тел:/ 
E-mail:/ 
Сврха административног поступка Обезбјеђење слободног приступа информацијама сваком заинтересованом субјекту, обезбеђење јавности рада администрације.
Правни основ административног поступка Закон о слободи приступa информацијама
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (160.00 KB)