Увјерење о просјечним примањима чланова домаћинства ради остваривања студентских права

Б8_21

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика; Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Радојка Николић
Тел: 055/233-459
E-mail: /
Сврха административног поступка Удовољење захтјеву странке ради остваривања права студената
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Назив факултета
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о приходу запослених чланова домаћинства Послодавац Оригинал оверена копија  
За незапосленог члана домаћинства, доказ о незапослености Завод за запошљавање Оригинал оверена копија  
Увјерење о редовном школовању, за ученике старије од 15 година и студенте Школа или факултет Оригинал или овјерена копија  
Изјаве 2 свједока Одјељење за општу управу Оригинал  
Увјерење о катастарском приходу Катастар Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (178.50 KB)