Увјерење о просјечним примањима чланова домаћинства ради остваривања студентских права

Б8_21

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика; Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Радојка Хотиловац,
Тел: 055/233-459
E-mail:
Сврха административног поступка Удовољење захтјеву странке ради остваривања права студената
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, /, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Подаци о члановима домаћинства (презиме, име, год. рођења, сродство и занимање)
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о приходу запослених чланова домаћинства Послодавац Оригинал оверена копија  
Увјерење од завода за запошљавање за незапослене чланове зајед. домаћинства Завод за запошљавање Оригинал оверена копија  
Изјаве 2 свједока Одјељење за општу управу Оригинал  
Увјерење о катастарском приходу Катастар Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева