Потврда о трошковима сахране

Б8_25

 

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Душица Јовичић
Тел: 055/233-455
E-mail: /
Сврха административног поступка На основу приложених докумената издаје се потврда, чиме се странци омогућује остваривање других права.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Адреса у иностранству
Сродство са лицем које је умрло
Мјесто и датум сахране
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из књиге умрлих Одјељење за општу управу Оригинал оверена копија  
Рачуни о трошковима сахране Послодавац Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева