Изузимање радне књижице похрањене у архиви

Б8_27

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Невена Савић,
Тел: 055/233-457
E-mail:
Сврха административног поступка Остваривање права на рад, као и остваривање пензионих, здравствених и других права која проистичу из права на рад.
Правни основ административног поступка Закон о раду, Упутство о радној књижици
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 / / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Назив послодавца гдје је лице било у радном односу прије предаје радне књижице органу управе
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта на увид ИДДЕЕА На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.00 KB)