Кућна листа за иностранство

Б8_24

Већа организациона јединица Одјељење за општу управу
Мања организациона јединица Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Мила Лазић
Тел: 055/233-459
E-mail:/
Сврха административног поступка Удовољење захтјеву странке ради остваривања својих права у иностранству (остваривање дјечијег додатка)
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Брачно стање
Држављанство
Подаци за чланове домаћинства
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Вјенчани лист за супругу Одјељење за општу управу Оригинал оверена копија  
Родни листови за дјецу Одјељење за општу управу Оригинал оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева