Издавање рјешења приликом прве регистрације теретног моторног возила у власништву пољопривредних произвођача

Б3_21

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Саобраћај и везе; Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
Контакт подаци надлежног службеника
Алекса Ђокић
Тел: 055/233-182
E-mail: aleksa.djokic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Доказ о испуњености законом прописаних услова за превоз ствари и лица у друмском саобраћају
Правни основ административног поступка Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске,Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Врста теретног моторног возила
Марка теретног моторног возила
Тип теретног моторног возила
Носивост теретног моторног возила
Број шасије
Број мотора
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија доказа о упису у регистар пољопривредних газдинстава Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука Копија  
Овјерена копија потврде о исправности и опремљености возила издату од станице за технички преглед возила Станица за технички преглед возила Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (165.50 KB)