Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја

Б3_20

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Саобраћај и везе; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Алекса Ђокић
Тел: 055/233-182
E-mail: aleksa.djokic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова за улазак теретним моторним возилом у зону забране саобраћаја за теретна моторна возила
Правни основ административног поступка Закон о јавним путевима (Пречишћени текст),Закон о општем управном поступку, Правилник о ванредном превозу,Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ 551-790-22225908-50 Свако рјешење има различит позив на број
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Марка теретног моторног возила
Тип возила
Допуштена носивост возила
Маса празног возила
Регистарске ознаке возила
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија саобраћајне дозволе Министраство унурашњих послова Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (170.00 KB)