Рјешење за забрану саобраћаја

Б3_17

Већа организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Мања организациона јединица Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
Дјелатност(и) Саобраћај и везе; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Зоран Стевановић
Тел: 055/233-181
E-mail: zoran.stevanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Дефинисање услова у складу са Законом о јавним путевима и ЗОБС-а за привремену обуставу саобраћаја на одређеној локацији.
Правни основ административног поступка Закон о јавним путевима (Пречишћени текст),Закон о општем управном поступку, Одлука о локалним путевима на подручју општине Бијељина,Одлука о некатегорисаним путевима,Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Бијељина - пречишћен текст,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Адреса сједишта фирме
Контакт телефон
Кратак опис због чега се тражи забрана саобраћаја
Локација (улица)
Вријеме трајања забране
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Траса предвиђене забране (скица) Подносилац захтјева Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (162.50 KB)