Утврђивање права на додјелу донација

Б5_6

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Амира Воденчаревић,
Тел: 055/233-155
E-mail:
Сврха административног поступка Побољшање услова за живот повратника.
Правни основ административног поступка Закон о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској,Закон о локалној самоуправи, /, /, /, /,Правилник о критеријима и начину додјеле дон. за помоћ подстицају пов., избј. и расељ. лица и стам. збрињ. соц. угр. лица на подручју општине Бијељина,Правилник о критеријима и начину додјеле новч. средстава за помоћ повратницима из општине Бијељина у Тузлански кантон, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Намјена тражених средстава
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта ИДДЕЕА Копија  
Увјерење о пребивалишту /не старије од 6 мјесеци/ ИДДЕЕА Копија  
Потврда о статусу Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица Бијељина Оригинал  
Доказ о власништву Републичка геодетска управа, Земљишнокњижна канцеларија Основног суда Оверена копија  
Доказ о поврату имовине Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица (ОМИ), Комисија за имовинске захтјеве расељених и избјеглих (ЦРПЦ) Оверена копија  
Увјерења о припадности одређеним категоријам Цент. за соц. рад, Борач. орг. Фонд за дјечију заш. Копија  
Изјава о добровољном повратку Подносилац захтјева Оригинал  
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал  
Лична карта за све пунољетне чланове домаћинства ЦИПС Оверена копија  
Овјерена изјава о добровољном повратку Подносилац Оригинал  
Овјерена изјава о неусловности стамбеног објекта Подносилац Оригинал  
Овјерена изјава о непосједовању другог условног стамбеног објекта на територији БиХ Подносилац Оригинал  
Овјерена изјава о непримању помоћи довољне за реконструкцију или поправку стамбеног објекта Подносилац Оригинал  
Родни лист за чланове домаћинства предшколског узраста Одјељење за општу управу Копија  
Потврда о похађању школе за чланове домаћинства школског узраста Школска установа Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 180
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева