Утврђивање права на здравствену заштиту

Б5_1

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Вукица Јекичић
Тел: 055/233-141
E-mail: vukica.jekicic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање права на здравствену заштиту неосигураних лица
Правни основ административног поступка Закон о здравственој заштити,Закон о здравственом осигурању, Правилник о начину остваривања здравствене заштите, Одлука о проширеним правима и услугама из области социјалне заштите
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Извод из МКР ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Овјерена копија посједовног листа Републичка геодетска управа Оверена копија  
Копија љекарског увјерења Дом здравља Копија  
Копија увјерења да странка нема прихода Фонд ПИО Пореска управа Копија  
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Изјава о тачности наведених података Подносилац захтјева Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (160.00 KB)