Утврђивање права на трошкове сахране

Б5_2

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Вукица Јекичић
Тел: 055/233-141
E-mail: vukica.jekicic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Остваривање права на помоћ при сахрани социјално угрожених и незбринутих лица
Правни основ административног поступка Закон о социјалној заштити,Закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима и услугама у области социјалне заштите
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ о смрти Дом здравља Бијељина или вјерска институција Оригинал  
Копија личне карте ИДДЕЕА Оригинал  
Рачуни о трошковима сахране Послодавац Копија  
Копија рјешења о статусу социјално угроженог лица Центар за социјални рад Копија  
Копија посједовног листа Републичка геодетска управа Копија  
Копија увјерења да није корисник пензије Фонд ПИО Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (160.00 KB)