Увјерење о кориштењу донација

Б5_4

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Амира Ганић,
Тел: 055/233-155
E-mail:
Сврха административног поступка Странка на основу увјерења остварује право на донацију код другог органа или институције.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, /, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Број личне карте и орган који је издао
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија ЗК изватка Земљишнокњижна канцеларија Основног суда Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева