Утврђивање права на једнократну новчану помоћ

Б5_3

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Драгомир Васић,
Тел: 055/233-157
E-mail:
Сврха административног поступка Помоћ социјално угроженим лицима за лијечење, исхрану, плаћање разних трошкова, санације и поправка стамбених објеката, итд.
Правни основ административног поступка Закон о социјалној заштити,Закон о локалној самоуправи, /, /, /, /,Одлука о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Документација за коју странка сматра да ће доказати своје социјалне потребе (у форми копије) Разне установе Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева