Увјерење о стању стамбених објекат

Б5_5

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Амира Ганић,
Тел: 055/233-155
E-mail:
Сврха административног поступка На основу увјерења странка остварује могућност санације стамбеног објекта, односно право на алтернативни смјештај.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија ЗК изватка Земљишнокњижна канцеларија Основног суда Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева