Utvrđivanje prava na dodjelu donacija

B5_6

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Djelatnost(i) Socijalna zaštita, zdravstvo, sufinansiranje, novčane naknade i pomoći
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amira Vodenčarević,
Tel: 055/233-155
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Poboljšanje uslova za život povratnika.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj,Zakon o lokalnoj samoupravi, /, /, /, /,Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele don. za pomoć podsticaju pov., izbj. i raselj. lica i stam. zbrinj. soc. ugr. lica na području opštine Bijeljina,Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele novč. sredstava za pomoć povratnicima iz opštine Bijeljina u Tuzlanski kanton, /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
 
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja ili kontakt adresa
Kontakt telefon
Namjena traženih sredstava
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Lična karta IDDEEA Kopija  
Uvjerenje o prebivalištu /ne starije od 6 mjeseci/ IDDEEA Kopija  
Potvrda o statusu Odsjek Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Bijeljina Original  
Dokaz o vlasništvu Republička geodetska uprava, Zemljišnoknjižna kancelarija Osnovnog suda Overena kopija  
Dokaz o povratu imovine Odsjek Ministarstva za izbjegla i raseljena lica (OMI), Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih i izbjeglih (CRPC) Overena kopija  
Uvjerenja o pripadnosti određenim kategorijam Cent. za soc. rad, Borač. org. Fond za dječiju zaš. Kopija  
Izjava o dobrovoljnom povratku Podnosilac zahtjeva Original  
Kućna lista Odjeljenje za opštu upravu Original  
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstva CIPS Overena kopija  
Ovjerena izjava o dobrovoljnom povratku Podnosilac Original  
Ovjerena izjava o neuslovnosti stambenog objekta Podnosilac Original  
Ovjerena izjava o neposjedovanju drugog uslovnog stambenog objekta na teritoriji BiH Podnosilac Original  
Ovjerena izjava o neprimanju pomoći dovoljne za rekonstrukciju ili popravku stambenog objekta Podnosilac Original  
Rodni list za članove domaćinstva predškolskog uzrasta Odjeljenje za opštu upravu Kopija  
Potvrda o pohađanju škole za članove domaćinstva školskog uzrasta Školska ustanova Kopija  
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 180
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva