Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica

Lista administrativnih postupaka


Utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu
Utvrđivanje prava na troškove sahrane
Utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Uvjerenje o korištenju donacija
Uvjerenje o stanju stambenih objekat
Utvrđivanje prava na dodjelu donacija