Uvjerenje o korištenju donacija

B5_4

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Djelatnost(i) Socijalna zaštita, zdravstvo, sufinansiranje, novčane naknade i pomoći
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amira Ganić,
Tel: 055/233-155
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Stranka na osnovu uvjerenja ostvaruje pravo na donaciju kod drugog organa ili institucije.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o opštem upravnom postupku, /, /, /, /, /, /, /, /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
 
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja ili kontakt adresa
Broj lične karte i organ koji je izdao
Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Ovjerena kopija ZK izvatka Zemljišnoknjižna kancelarija Osnovnog suda Overena kopija  
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 5
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva