Odjeljenje za boračko - invalidsku i civilnu zaštitu


Lista administrativnih postupaka


Odsjek za upravno - pravne poslove i zaštitu korisnika
Služba za vođenje evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu i MTS